Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΧΕΛΔΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ 10, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ
Τ.Κ.: 16561
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 210 9621563
E-MAIL: dimitrischeliotis@dccaltd.com

 

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2015
Ισολογισμός 2014

© 2015 ΧΕΛΔΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε / Δημοσίευση Ισολογισμών Web Balance